Toppers XII

Class 12th Toppers (2020-21)

97.6%

ALOK KUMAR

(PCM)

97.4%

BHAVNA KUMARI

(PCM)

96.8%

PAARTH SHARMA

(PCM)

96.6%

AYUSH SRIVASTAVA

(PCM)

96.6%

ANIKET SINGH

(PCM)

96.6%

ACHYUT YADAV

(PCM)

96.4%

SHRUTI YADAV

(PCM)

99.2%

ABHINAV GAUR

(PCB)

97.6%

AVIRAL SACHAN

(PCB)

96.6%

HARSH RAJ SINGH

(PCB)

96.6%

NIKHIL SINGH NEGI

(PCB)

96.4%

HEMA KHATRI

(PCB)

96%

GEETANJALI SHUKLA

(PCB)

97.6%

KUSHAGRA PAREEK

(COMMERCE)

96.6%

ABHAY SINGH

(COMMERCE)

96.2%

RISHIKA SINGH

(COMMERCE)

94.8%

ADITI PANDEY

(COMMERCE)

91.8%

SAKSHI PATEL

(COMMERCE)